Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes honlapjának címe

Szolgáltató cégneve: Ziegner-Jagd Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató rövidített cégneve:Ziegner-Jagd Kft.

 

Szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Vitnyédi u. 3.

Szolgáltató telefonszáma:               +3620/265-1701

Postai cím: 9400 Sopron Vitnyédi u. 3

Adószám: 23927456-2-08

Cégjegyzékszám:               08-09-023548

Statisztikai szám jel: 23927456-4771-113-08

Bankszámlaszám:•OTP bankszámlaszám: 11737083-20131090

Szolgáltató internetes honlapjának címe: www.gunshop.hu

Központi e-mail cím:gunshop.hu@gmail.com

Ügyfélszolgálat elérhetősége:Hétfő-Péntek:10.00 – 16:30.

 

A FEGYVEREK, FEGYVERELEMEK, LŐSZEREK, LŐSZERELEMEK TARTÁSA ÉS HASZNÁLATA MINDENKOR ÉLETVESZÉLYES! FOLYAMATOS KÖRÜLTEKINTÉST, JÓZANSÁGOT ÉS A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT KÖVETELI MEG!

 

Figyelmeztetés

 

A Szolgáltató azt kéri, hogy a jelen ÁSZF-et különös odafigyeléssel olvassa el a Megrendelő, és csak akkor jelölje be a fejezetek végén a pipákat, ha az adott fejezethez tartozó részek tartalmával kifejezetten egyet ért, azok hatásának kiváltását maga is akarja, és azt magára kötelezően ismeri el. A Szolgáltató felhívja az Megrendelő figyelmét arra, hogy a jelen szerződés végén lévő pipát akkor jelölje be, ha a szerződés minden részével (feltételével) maradéktalanul egyet ért, azok hatását maga is akarja, és azokat magára kötelezőnek ismeri el. Az Szolgáltató felhívja az Megrendelő figyelmét arra, hogy csak és kizárólag a jelen szerződéses tartalommal kívánja a szerződést megkötni az Megrendelővel, ha valamilyen módosítási javaslata van az Megrendelőnek, vagy valamely pontot nem kívánja elfogadni, akkor a Szerződő Felek között nem jön létre szerződés, ha pedig a Szolgáltató szolgáltatását ennek ellenére igénybe veszi, akkor a szerződés a jelen szerződéses tartalom szerint jön létre.

 

A fenti szolgáltató szolgáltatása a fegyverek, éles lőfegyverek, lőszerek, ezek alkatrészeinek, kapcsolódó termékek, felszerelések, ruhák, ajándéktárgyak eladása.

Jelen dokumentáció – többek között, az az nem kizárólagosan

 • Az Európai Parlament és A Tanács 91/477/EGK irányelv – a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról
 • a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
 • a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. évi (VI. 14.) Korm rendelet módosításáról szóló 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
 • a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet

szabályain alapul.

 

1.Jelen ÁSZF hatálya

 1. A Ziegner-Jagd Kft. által az www.gunshop.hu (továbbiakban honlap) címen üzemeltetett fegyver és lőszer rendelő portálra regisztráló és nem regisztráló megrendelő (továbbiakban:Megrendelő) és a Szolgáltató között, a létrejövő jogviszonyt szabályozza. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létrehozott egyedi szerződés alapján, a Megrendelők részére online megrendelés alapján lőfegyver, lőszerek, ezek alkatrészeinek, kapcsolódó termékeknek, felszereléseknek ruháknak, ajándéktárgyaknak kiskereskedelmi szolgáltatását nyújtja (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás alapján a Megrendelő a Szolgáltató által a www.gunshop.hu honlapon közzétett lőfegyverek és lőszerek kínálatából online kiválasztott termékeket, ha azok hatósági engedélyhez kötöttek kizárólag a Szolgáltató által megjelölt teljesítési helyén személyesen személyazonosító és fegyvertartási engedély felmutatásával rendelheti meg és veheti át, minden más esetben – egyedi megbeszélés és megfelelő díjazás ellenében – kiszállítás útján is átveheti a Megrendelő a megrendelt termékeit.

 

 1. A Szolgáltató és a Megrendelő között a jelen ÁSZF szerint jön létre a szerződés egyrészt a Megrendelő Regisztrációjánál, ahol minden azt követő rendelésnél ezen szerződés rendelkezései szerint jön létre az egyes rendelésekkel az alszerződések. A regisztráció online módon az (1) összes lényegesebb szerződéses pont külön-külön, illetve a (2) teljes szerződés együttes elfogadásával. Ezen elfogadások szerződés legvégén lévő üres négyzetekben elhelyezhető pipák elhelyezésével, illetve a regisztrálok gomb megnyomásával történik.

 

 1. . A Szolgáltató és a Megrendelő között a jelen ÁSZF szerint jön létre a szerződés. A már előzetesen regisztrált tag a rendelés leadásával a Megrendelő     kifejezetten, és változtatás nélkül elfogadja magára kötelezőnek a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendelő a rendelése leadásával hozzájárul adatai jelen szerződés szerinti kezeléséhez.

 

 1. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 1. A Szolgáltató honlapján történő vásárlásra elektronikus úton, regisztrált tagként valamint személyes megjelenéssel regisztrálás mellett (utóbbi esetben nem hatósági engedélyhez kötött eszköz vásárlása esetén regisztráció nélkül is) van lehetőség fegyverek, éles lőfegyverek, lőszerek, ezek alkatrészeinek, kapcsolódó termékek, felszerelések, ruhák, ajándéktárgyak megrendelésére. A rendelés elküldésével, leadásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre, és a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és legkésőbb a vételárat az átvételkor egyenlíti ki.

 

 1. A jelen ÁSZF ben, ill. Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó (magyar joghatósági kikötés). A Felek közötti vitás kérdések peres rendezésére Felek értékhatártól függően a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos hatáskörét kötik ki a felek (fórumkikötés).

 

 1. A jelen Szabályzat 2017.09.03. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 nappal a honlapján közzéteszi. Megrendelők minden újabb megrendelésükkel (legyen az internetes, vagy személyes) magukra nézve elfogadják, hogy rájuk nézve a rendelésével kapcsolatos valamennyi aktuálisan érvényes (azaz módosult) szabályozás automatikusan érvényes. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, elfogadja és kívánja azt, hogy minden megrendelést megelőzően a saját felelőssége és kötelessége az aktuálisan érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezéseinek alapos áttanulmányozása

 

 

 1. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

2.A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció

 

 1. Az internetes regisztrációval rendelkező Megrendelő a regisztráció elfogadásával félreérthetetlen és feltételmentes beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes (és/vagy céges) adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – és az egyes megrendelési adatok Szolgáltató (és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai, teljesítési segédei, szerződéses partnerei) általi kezeléséhez a regisztráció megszüntetésétől számított 8 (azaz nyolc) naptári év elteltéig. A nyolc év az öt éves polgári jogi elévülési idők, az adójogi 5 + 2 éves elévülési idők, és az esetleges nyugvásokra, félbeszakadásokra is tekintettel került meghatározásra, ugyanis a Szolgáltató jogainak megóvása, kötelezettségeinek teljesítése szükségessé teszik az egyes rendelések (alszerződések) körülményeinek és adatainak rögzítését, tárolását, adatkezelését.

 

 1. A www.gunshop.hu szolgáltatásait az jogosult igénybe venni, aki  a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, és a jelen ÁSZF elfogadta és rendelkezik érvényes és hatályos fegyvertartási engedéllyel. A Szolgáltató szolgáltatásait a jelen ÁSZF elfogadása esetén minden 18. életévet betöltött személy (vagy törvényes képviselővel rendelkező személy a törvényes képviselő hozzájárulása esetén) igénybe veheti.

 

 1. A Megrendelő köteles a regisztrációs lapon megjelölt adatok egy részét kötelezően megadni, míg a másik részüknél az adatszolgáltatás önkéntes. A Megrendelő kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Szolgáltató honlapján. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás, később megváltozó vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől, aki ezekért köteles helyt állni

 

 1. A "Regisztrálok" gomb megnyomásával a felhasználó mint Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az internetes regisztrációval rendelkező Megrendelő esetén a regisztráció létesíti a (keret)szerződést a Felek között, és az egyes megrendelések ezen szerződés alszerződései.

 

 1. A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult, ám 8 (azaz nyolc) naptári év elteltével köteles törölni a rendszeréből.

 

 1. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Központi Ügyfélszolgálati email címen van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

 

 1. A Megrendelő a regisztráció során Felhasználónevet ad meg, amely a sikeres regisztráció időpontjától a kommunikáció során a Megrendelő azonosítására szolgál.

 

 1. A Megrendelő a regisztráció során legalább 5 karakterből álló jelszót ad meg, melyet csak a Megrendelő ismer. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú (kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket kombinálva tartalmazó) jelszót választani, és azt titokban tartani.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Megrendelő nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát harmadik személyek számára hozzáférhetővé tette, illetve az más módon hozzáférhetővé vált.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az engedélye nélküli és/vagy rosszindulatú adatkiszivárgásért (így pl.: személyes adatok, pénzügyi adatok, banki adatok), adatvesztésért, adatmódosításért.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

 

 1. Megrendelő bármikor dönthet regisztrációja törléséről. A Megrendelő a rendelési és hírlevél regisztráció törlését kérheti postai úton levélben, vagy a belépést követően az adatmódosítás menüpont alatt, továbbá a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével lehet. A Szolgáltató a Megrendelő regisztrációját legkésőbb a levél kézhezvételétől számított 8 naptári éven belül törli. Megrendelő, a hírlevélről történő leiratkozást a levél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva is kezdeményezheti. A hírlevélről történő leiratkozás 3 munkanapon belül megtörténik. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt a Felhasználási feltételek, vagy jogszabály – egyes hatósági/bírósági eljárások lefolytatása érdekében – kizárja.

 

 

3.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre;
 a megrendelés menete

 

 1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendőek és tartalmazza a törvényben előírt áfát. A honlapon a Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, igénybevételének feltételeit. A végösszeg a tételek összárából és a szállítási díjból tevődik össze.

 

 1. Szállítási díjaink az ország területén egységesek, mely az alábbi táblázat alapján kerül felszámításra. Magyarországon kívüli szállítást jelenleg nem vállalunk.
Kosár érték (Ft) 1-5000 5001-10000 10001-70000 70001-
Ár/Csomag (Ft) 1600 Ft 1480 Ft 1380 Ft ingyenes

 

 

 1. Az utánvét költsége 1000 Ft.

 

 1. Ha és amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról és feltételeiről.

 

 1. A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás előtt megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni a rendeléstől számított 5 percen belül. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, úgy a megrendelés nem történt meg. A visszaigazolás nem minősül a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszonynak. A visszaigazolás a Megrendelő rendelési igényének a Szolgáltató rendszerében történő regisztrálását, valamint annak illetékes munkatárshoz történő továbbítását jelzi.

 

 1. A megrendelések feldolgozása 24 órán belül történik meg. Ünnepnapokon az időszak változhat.

 

 1. Rendelés csakis emailen, vagy személyesen módosítható, vagy törölhető. A rendelt termékek (amennyiben nem kész termékek) elkészítésének megkezdése után, illetve ha nincs raktáron, akkor a Szolgáltató általi megrendelést követően a változtatást, lemondást már nem áll módunkban elfogadni.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

 

 1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az internetes rendelési felület, illetve az INTERNET, illetve a Szolgáltató honlapjának, illetve a Szolgáltató telefonos elérhetőségének bárminemű zavaráért, hibájáért.

 

 1. A Megrendelő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba”gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés”gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt a Megrendelőnek lehetősége nyílik arra, hogy leellenőrizheti rendelésének helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint megrendelés előtt módosíthatja. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Ha a Megrendelő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Miután a Megrendelő kiválasztotta a számára megfelelő fizetési módot, és továbbra is szándékában áll a megrendelését leadni kattintani kell a „Megrendelés” gombra. Az adatbevételi hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége a Megrendelőnek.

 

 1. A Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 5 percig jogosult lemondani. A Megrendelőnek erre emailen van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve megnövekedett leterheltség esetén – akár külön jelzés nélkül is – a megrendelt termékeket a vállalt szállítási időn túl is kiszállítani.

 

4.A Megrendelő felelőssége

 

 1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a saját felelősségére, és a saját kockázatárra veszi igénybe. A Megrendelő a honlapot a saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelőt a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelő a honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, vagy a pénzügyi (pl.: bankkártya) adatait megadta.

 

 1. A Megrendelő felelőssége, hogy a Szolgáltató termékeinek, szolgáltatásainak biztonságos és jogszerű használati szabályait megtanulja: a betanításra a Szolgáltató nem köteles.

 

 1. A Szolgáltató a Megrendelő egészben vagy részben a termékhasználati hibából, megrendelői jogsértésekből származó, és/vagy harmadik személyek felé okozott károkért, szankciókért való felelősséget a Szolgáltató kizárja, melynek tényét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

 

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes termékek tárolását, használatát, kezelését, karbantartását a termékleírásban, illetve a jogszabályokban szereplő módon kell megoldani, ellenkező esetben büntetőjogi, bírságolási avagy termék-használhatóság csökkenés veszélye állhat fenn. Megrendelő ezen figyelmeztetést kifejezetten elfogadja

 

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes kémiai anyagok, fémek, ruhadarabok különböző intenzitású allergén reakciót válthatnak ki. Az allergén reakciókért, és az azokkal okozott károkért, szankciókért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja, melynek tényét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

 

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a termékek a szavatossági idő lejártát követően biztonságosan, és a kívánt cél elérésében már nem használhatóak: minőségük csökkenhet, a kívánt hatás elmaradhat, és az egészségre veszélyesek lehetnek. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Megrendelő ne használjon lejárt szavatosságú terméket! A jelen pont be nem tartása miatt bekövetkező károkért, szankciókért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja, melynek tényét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

 

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a termékek használatát csak a használatára fizikailag, jogilag és életkoránál, szellemi állapotánál fogva arra alkalmas személynek engedheti át a Megrendelő. A jelen pont be nem tartása miatt bekövetkező károkért, szankciókért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja, melynek tényét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

 

 1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a termékekkel kapcsolatos valamennyi használati-, és jogszabály betartása a Megrendelő felelőssége, ennek be nem tartása miatt bekövetkező károkért, szankciókért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja, melynek tényét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

 

 1. A jelen fejezetbe tartozó szabályok a Megrendelő valamennyi megnyilvánulására vonatkoznak, a Megrendelő köteles a meghatározott szabályokat betartani annak érdekében, hogy a honlap használatára vonatkozó előírásokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse meg.

 

 1. A Megrendelő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és a használat során köteles minden olyan magatartástól vagy mulasztástól tartózkodni, amely jogellenes, vagy amely más Megrendelők, a Szolgáltatónak (és alkalmazottainak, alvállalkozóinak, megbízottainak, teljesítési segédeinek, szerződéses partnereinek) vagy harmadik személyek jogait vagy érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap működését gátolhatja.

 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a honlapon hozzáférhető információk alapján folytatott bármely tevékenységgel járó kockázatokért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

 

 1. Megrendelő köteles tartózkodni az olyan tevékenységektől, amelyek a Szolgáltató üzleti érdekeit sértik vagy sérthetik, így különösen minden olyan kommunikációtól, amely a honlapra vagy a Szolgáltató vonatkozó, valótlan, vagy negatív értékítéletet tartalmazó információt hordoz; köteles tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amely a Szolgáltató üzleti titkainak megsértésére irányul vagy arra vezethet; köteles tartózkodni mindenfajta ellen-hirdetési és ellen-reklámtevékenységtől. A jelen pontban rögzítettek be nem tartása esetén a Szolgáltató felé kártérítést, sérelmi díjat kell fizetni, melynek minimális összege 50.000,- Ft, mely a be nem tartás időpontjával esedékes.

 

 1. Megrendelő, a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem másolhatja, publikálhatja, használhatja fel az oldalon található tartalmakat. Az oldal tartalmára külső linkekkel megkötés nélkül lehet hivatkozni.

 

 1. A Megrendelő a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást nem használja más Megrendelők zaklatására, rágalmazására, becsületsértésére vagy más módon más Megrendelők személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a jelen szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Megrendelőknek a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán bármilyen jogcímen lejárt és esedékes tartozása áll fenn a Szolgáltató felé.

 

 1. Ha és amennyiben Megrendelő a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szabályokat megsérti, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációjának felfüggesztésére, törlésére.

 

 1. Ha és amennyiben a Felhasználási feltételek megsértése egyben jogszabályba is ütközik, illetve a megrendelő nem teljesíti az esetleges fizetési kötelezettségeit, illetve, ha a megrendelőnek vannak igényei a Szolgáltatóval szemben, ebben az esetekben a Szolgáltató a regisztráció és a honlap használata során, Megrendelőre, illetve a megrendelésekre vonatkozó tudomására jutott adatokat az eljáró hatóságnak/bíróságnak az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

 

 1. Szükség esetén a Szolgáltató és a sérelmet szenvedett személy a tartalom jogsértő voltának megállapítása, és az érintett tartalom eltávolítása kapcsán az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy a fizetés képessége vagy szándéka nélküli megrendelés a csalás bűncselekményét valósíthatja meg.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi azt és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató (alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai, teljesítési segédei, szerződéses partnerei) bármikor jogosultak a személyes okmányai és hatósági engedélyei megvizsgálására, fénymásolására és annak a jelen szerződés teljesítésének megfelelősségének alátámasztása céljából történő 8 évig való tárolására.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

 

 1. Megrendelő a termékek átvételekor köteles a termék típusát és mennyiségi ellenőrzését megtenni. A típus és mennyiségi megfelelősséget a Megrendelő az átvétel aláírásával igazolja. Az aláírást követően a Megrendelő mennyiségi kifogással nem élhet.

 

 

 

 

5.A Szolgáltató felelőssége

 

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Megrendelőkkel szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Megrendelők igényeinek megfelelően alakíthassa ki.

 

 1. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

 

 1. A Szolgáltató a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a Megrendelők magatartásáért nem vállal felelősséget.

 

 1. A Szolgáltató korlátlanul felel azért a tartalomért, amit a honlapon belül elhelyez, vagy annak felületén megjelenít, ideértve főleg a személyes adatokat.

 

 1. Az Szolgáltató honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Az interneten küldött/fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal történő visszaélése.
 • Az internetes hálózatban bekövetkezett bármiféle működési hiba, ami megakadályozza vagy késlelteti a honlap akadálytalan működését és a vásárlást.
 • A kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
 • Adatok elvesztése.
 • Szoftver nem megfelelő működése.
 • Programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A weboldalon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért illetve a szórólapokon előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

 1. A Szolgáltató abban az esetben vállal felelősséget, ha a rendelések az ő hibájából adódóan nem lettek közvetítve. A fellépett hibáról a lehetőségekhez képest a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót.

 

 1. Szolgáltató ha a Megrendelő által meghatározott termék nem áll a rendelkezésére, a megrendelt szolgáltatást nem tudja teljesíteni, haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

 

 1. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

 

 

 

 

 

6.Fizetés folyamata, módjai

 

 1. A feltüntetett árak bruttó árak, az Áfá-t tartalmazzák.

 

 1. A megrendelt termékeket amennyiben online módon nem fizette ki, akkor annak átvételekor a szállításkor futárunknál (vagy a postai kiszállítónál) kell kifizetnie azok árát. A Szolgáltató honlapján található árak díja a csomagolás költségét is tartalmazza.

 

 1. Fizetési módok: weboldalunkon keresztül leadott megrendeléseket bankkártyával, a futárnál lévő bankkártya terminál segítségével, (ha megrendeléskor a fizetési mód kiválasztásánál a„bankkártya”, Paypal, utánvét fizetési módot választja), DPD futárszolgálat utánvéttel, vagy készpénzzel a termék átvételekor lehet teljesíteni, az szállítási címen.

 

 1. Ezen felül lehetőség van a jelen honlapon történő megrendeléseket online bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni a "PayU Bankkártya Online" fizetési lehetőség kiválasztásával, ami után a "megrendelés megerősítése" gombra kattintva átirányítja a vásárlót a PayU Hungary Kft. Biztonságos online fizetés oldalára, ahol a bankkártya adatok megadását követően véglegesítheti a megrendelését. Ezen fizetési mód választása előtt, mindig érdeklődjön a termék elérhetőségéről.

 

 1. A megrendelésről a futár blokkot ad, számlakiállítási igényét a Megrendelő a megrendeléskor előzetesen köteles jelezni. A számlán a Megrendelő által adott számlázási adatok fognak szerepelni, megjelölve a teljesítési hellyel.

 

 1. A honlapon keresztül leadott megrendelések minimális összege 1.000 Ft.

 

 1. A rendelés díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét a Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

 1. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes díjának megfizetésére a rendelést ténylegesen igénybe vevő Megrendelő, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződést a Szolgáltatóval megkötő Megrendelő, illetve a rendelést leadó személy egyetemlegesen kötelesek.

 

7.Elállási jog, felmondási jog

 1. A Megrendelő az interneten megkötött egyedi megrendelési szerződéstől egy napon belül indokolás nélkül elállhat elektronikus levél megküldésével. A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezését követő tizenöt napon belül visszatéríteni.

 

 1. A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék csomagolását felbontotta, és a csomagolás sérülésmentesen nem állítható helyre, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte, és az a terméken, termékben (vagy annak mennyiségében) változást idézett elő.

 

 1. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, visszaszállításából eredő kárának megtérítését – vagy megtagadhatja az áru visszavételét és a vételár visszafizetését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nem kifogástalan, állapota újra nem adható el, akkor a Megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő– vagy megtagadhatja a Szolgáltató az áru visszavételét és a vételár visszafizetését.

 

 1. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételének költségeit a Szolgáltató viseli. Bármilyen nemű külső sérülést, tartalomhiányt, mennyiségi hiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia, melyet aláírásukkal kell ellátniuk. Ennek hiányában a Szolgáltató a termékek külső sérülésének, tartalomhiányának és mennyiségi hiányának a felelősséget nem vállalja. Utólagosan Megrendelő által megállapította termékek külső sérülésének, tartalomhiányának és mennyiségi hiányának nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

 

 1. A Megrendelt termékek személyes átvételére a Megrendelőnek a Szolgáltató által megadott helyszínen 10 napon belül van lehetősége. A személyes átvételig és a vételár teljes kifizetéséig, ha és amennyiben előzőleg addig nem teljesítette, a Szolgáltató tulajdonában marad.

8.Reklamáció

 1. Az termékkiszállításkor, a rendelt termék átvétele után 1 napon belül jelezheti emailen keresztül a reklamációját. A reklamált terméket (amennyiben fogyó termék: pl.: lövedék 99 %-ban) hiánytalanul, egészben, minden mellé tartozó termékkel együtt van lehetőség a Szolgáltatónak visszaadni. A termék visszaszolgáltatása nélkül érvényesen nem lehet reklamációt előterjeszteni.

 

 1. Már kiszállított, de bizonyítottan hibás teljesítésű termékek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltató a termék visszaszállítását vállalja azzal a kitétellel, hogy a szállítási díjat nem fizeti vissza, csak a termék díját.

 

 1. Valótlan reklamáció esetén, ha a termék részben vagy egészben visszaszolgáltatta a Szolgáltatónak, akkor Megrendelő a visszaszállítással, vizsgálattal és a reklamáció kezelésével felmerült költségeket, de minimum 50.000,- Ft-t köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

 

 1. Az Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 30 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

 

 1. A reklamált rendelés esetén a reklamáció elbírálását követően, ha a reklamáció helytálló, akkor a szavatossági szabályok szerint köteles eljárni. Ha visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor az összeget a Szolgáltató banki átutalással visszafizeti a Megrendelőnek az erre vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint. A Megrendelő ehhez köteles megadnia a bankszámlaszámát.

 

 1. A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postacím: 9400 Sopron Vitnyédi u. 3

e-mail: gunshop.hu@gmail.com

 

 1. A felhasználó a kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Szolgáltatóhoz, vagy a termék gyártójához fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak a velük szemben tudja érvényesíteni.

 

 1. 2013. évi V. tv (Ptk. 6:159.§ - 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést (nem arra a címre lett szállítva vagy nem az az termék-összeállítás melyet a fogyasztó rendelt) csak a megérkezett termékek átvétele után, közös megegyezés útján, békéltető eljárással vagy polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

 

 1. Kellék-/termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

 

 1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódexnek nem veti magát alá.

 

 

 

9.Szerzői jogok

 

9.1.A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.gunshop.hu honlapon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében.

 

9.2.Miután a www.gunshop.hu, mint honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.gunshop.hu honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

9.3.A www.gunshop.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.

 

9.4.A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

9.5.Tilos továbbá a www.gunshop.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.gunshop.hu honlapon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

9.6.Az www.gunshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

9.7.A honlap szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A honlap használatával a Megrendelő elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

 

9.8.A honlap fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A weboldal nem vonható felelősségre semmilyen harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

10.Adatvédelem

 

10.1.A Szolgáltató az Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek csak a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

10.2.Az adatvédelmi szabályzatot Megrendelő elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a Megrendelő kijelenti, hogy hozzájárul a megrendeléséhez mindenképpen szükséges, és kötelező adatok megadásához, kezeléséhez, adatainak tárolásához és továbbításához.

 

10.3.Megrendelő adatainak kezelését a Szolgáltató, mint adatkezelő, minden esetben a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően végzi. A www.gunshop.huoldal és megrendelőire vonatkozó adatvédelmi szabályzatot megtalálja jelen dokumentum II. pontjában.

 

10.4.Regisztráció és a későbbi megrendelések könnyebb teljesítése, a korábbi rendelések nyomon követése céljából a kezeli a Szolgáltató.

 

10.5.Hírlevélküldés, direkt marketing üzenetek küldése céljából – amennyiben ehhez külön hozzájárul a Megrendelő - email címedet kezeli a Szolgáltató.

 

10.6.A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel a Szolgáltató.

 

10.7.A regisztráció és a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

10.8.A megrendeléssel kapcsolatos adatokat az elévülési időkre (és azok nyugvására is) tekintettel 8 naptári évig őrizzük meg.

 

10.9.A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja.

 

11.Vegyes rendelkezések

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné semmisség vagy nem létezővé válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét és hatályosítását nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

 1. Az akciós és más kedvezmények nem összevonhatóak.

 

 1. A nyeremények és kedvezmények kuponok pénzre nem válthatók.

 

 1. A rendelések a készlet erejéig teljesíti a Szolgáltató.

 

 1. Az esetlegesen a honlap tartalmában, illetve működésében megjelenő hibák miatti kárkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

12.Záró rendelkezés

 

12.1.Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot – a Felhasználóknak a honlapon történő egyidejű tájékoztatása – mellett egyoldalúan módosítsa. A már regisztrált Megrendelők a Szolgáltató az ÁSZF-et, PSZ-t (Pénzügyi Szabályzatot), illetve az ASZ-t (Adatvédelmi Szabályzatot) Horgony érintő módosításról a módosítást hatályba lépését követő első belépése alkalmával tájékoztatja. A Megrendelő a – a tájékoztatást követő – belépésével, a honlapon elhelyezett szolgáltatások további igénybevételével a módosított feltételeket kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő a módosított feltételeket nem fogadja el, abban az esetben a honlap szolgáltatásait a továbbiakban nem jogosult igénybe venni, és ezzel kapcsolatban az Szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet.

 

12.2.A jelen feltételek elfogadásával a Megrendelő kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.

 

12.3.A honlap használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a Megrendelő webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.

 

12.4.Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létrejött egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános felhasználási feltételeinek minősülnek.

 

12.5.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék.

 

A Szolgáltató felszólítja Önt arra, hogy a jelen szerződést elolvasta, a fejezetek tartalmát értelmezte, megértette, tudomásul veszi, hogy a fejezetekben szereplő szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek ellenére a fejezetekben szereplő szabályokat kívánja és ezen egész fejezetek szabályait magára változtatás nélkül kötelezőleg elfogadja.